See All Categories

See more

Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này chỉ áp dụng cho trang web và ứng dụng [Solife.vn](http://Solife.vn) ('Trang web') do Công ty TNHH Sorbus Việt Nam ('Công ty') cung cấp.Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này chỉ áp dụng cho trang web và ứng dụng [Solife.vn](http://Solife.vn) ('Trang web') do Công ty TNHH Sorbus Việt Nam ('Công ty') cung cấp.
Đối với bất kỳ sự khác biệt nào của sản phẩm được giao hoặc vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác như được xác định trong chính sách này, bạn có thể yêu cầu trả lại và hoàn tiền qua Trang Facebook Fanpage của chúng tôi hoặc Trò chuyện/Nhắn tin Trực tiếp trên trang web.
Yêu cầu sẽ chỉ có thể thực hiện được trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.
Yêu cầu có thể được thực hiện vì những lý do sau:
a. Nếu các sản phẩm được giao bị hư hỏng hoặc trong tình trạng bị lỗi, hoặc
b. Nếu sản phẩm hết hạn sử dụng, hoặc
c. Nếu sản phẩm được giao không đúng hoặc khác với đơn hàng đã đặt, hoặc khác với mô tả trên trang web.
Các sản phẩm nhạy cảm với độ ẩm được bán không được hoàn lại.
Đại diện Dịch vụ khách hàng của Trang web có thể yêu cầu gửi các tệp điện tử, bao gồm ảnh, biên lai, v.v. để hỗ trợ quá trình xem xét.
Yêu cầu trả lại sẽ được xử lý trong vòng 2 đến 3 ngày làm việc (Thứ Hai đến Thứ Sáu) sau khi Trang web nhận được bộ tài liệu hỗ trợ đầy đủ.
Sau khi phê duyệt, Khách hàng sẽ được thông báo về lịch trình nhận sản phẩm.
Lịch lấy sản phẩm sẽ tùy thuộc vào vị trí của Khách hàng.
(Các) mặt hàng phải được trả lại trong tình trạng ban đầu và hoàn chỉnh, chưa sử dụng, kể từ thời điểm nhận được từ Trang web. Các mặt hàng mua theo bộ cũng phải được trả lại theo bộ. Tương tự như vậy, khách hàng phải gửi kèm theo sản phẩm tất cả các mặt hàng quà tặng (nếu có) và bằng chứng mua hàng.
Các mặt hàng được trả lại sau đó sẽ được đánh giá chất lượng trong 48 giờ tiếp theo sau khi nhận được các mặt hàng đó. Một số sản phẩm có thể yêu cầu thời gian đánh giá chất lượng lâu hơn.
Một thông báo sẽ được gửi đến Khách hàng sau khi yêu cầu hoàn trả và hoàn tiền đã được phê duyệt.

1/ Cách thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của Khách hàng:

a. Đối với thanh toán bằng thẻ tín dụng, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện thông qua đảo ngược thanh toán và có thể mất từ 1 đến 2 chu kỳ thanh toán, tùy thuộc vào thời gian xử lý của ngân hàng của bạn. Trong trường hợp chậm trễ, bạn có thể liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ của mình để biết chi tiết về việc đảo ngược.
b. Đối với thanh toán khi nhận hàng (COD), số tiền sẽ được hoàn lại thông qua hình thức chuyển khoản hoặc cộng vào tài khoản trực tuyến của Khách hàng thông qua điểm thưởng. Điểm thưởng có thể được sử dụng để thanh toán trong lần mua hàng trực tuyến tiếp theo. Chứng từ điện tử được ghi có sẽ xuất hiện trong tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ sau khi yêu cầu hoàn tiền được phê duyệt. Điểm thưởng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào và không có thời hạn sử dụng.

2/ Việc hoàn trả phí vận chuyển có thể được chấp thuận cho các trường hợp sau:

a. Nếu mặt hàng được phê duyệt để trả lại và hoàn lại tiền đã bị tính phí vận chuyển 'cồng kềnh'
b. Nếu (các) mặt hàng được phê duyệt để trả lại và hoàn tiền sẽ cấu thành toàn bộ giá trị của đơn đặt hàng ban đầu.
Công ty có quyền từ chối mọi trường hợp đổi hoặc hoàn tiền đối với sản phẩm đã mở hoặc đã qua sử dụng theo các quy định và quy tắc của Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại, phí hoặc chi phí nào phát sinh.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close