See All Categories

See more

Chương trình Reward Program

Việc bạn tham gia Chương trình là tự nguyện và có hiệu lực cho đến khi bị công ty hoặc bạn chấm dứt.

Thông tin chung

1/ Chương trình khen thưởng

Reward Program đang diễn ra và việc tham gia phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây ('Thời gian của Reward Program').

2/ Đủ điều kiện

Reward Program chỉ dành cho khách hàng của Công ty ít nhất mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm tham gia. Reward Program này không có hiệu lực khi bị pháp luật cấm hoặc hạn chế. Việc bạn tham gia Reward Program và việc sử dụng Reward Program và Mã Phần thưởng của bạn (như được định nghĩa bên dưới), cấu thành sự đồng ý đầy đủ và vô điều kiện của bạn với các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này, cũng như các quyết định và diễn giải của Công ty, là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong tất cả các vấn đề liên quan đến Reward Program.

3/ Thông tin Reward Program

Theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện ở trên, Bạn có thể tham gia Reward Program khi tạo một tài khoản hợp lệ trên Trang web. Khi Bạn tạo một tài khoản hợp lệ, Bạn sẽ được đăng ký vào Reward Program này và được coi là người tham gia Reward Program để nhận tín dụng cho các lần mua hàng trong tương lai của Bạn trên Trang web ('Reward points').
Điểm thưởng Tín dụng kiếm được theo Reward Program này từ việc giới thiệu hoặc viết đánh giá chỉ có thể được Bạn sử dụng cho các giao dịch mua trong tương lai của Bạn được thực hiện trên Trang web hoặc có thể được đổi thành tiền mặt sau khi đạt đến một ngưỡng nhất định như được nêu trong Câu hỏi thường gặp.
Sau khi đăng ký, Bạn sẽ nhận được một liên kết tùy chỉnh ('Reward Program') cũng như một mã đặc biệt ('Mã Phần thưởng'). Cả Reward Program và Mã Phần thưởng sẽ được liên kết với tài khoản của Bạn.
Bạn có thể nhận Reward points khi khách hàng mới và khách hàng hiện tại mà Bạn giới thiệu trên Trang web ('Khách hàng được giới thiệu') đặt các đơn hàng đủ điều kiện bằng cách sử dụng Reward Program hoặc Mã Phần thưởng của Bạn.

4/ Thu thập Reward points

Bạn có thể giới thiệu Khách hàng được giới thiệu tiềm năng thông qua Reward Program của bạn bằng cách truy cập sản phẩm yêu thích, trang danh mục hoặc tạo giỏ hàng gồm các sản phẩm yêu thích của bạn. Tiếp theo, nhấp vào nút 'Chia sẻ' để chia sẻ Reward Program của bạn.
Sau khi Khách hàng được giới thiệu nhấp vào Reward Program của bạn, họ sẽ có bảy (7) ngày để hoàn tất đơn đặt hàng của mình. Bạn có thể kiếm được Reward points cho các đơn đặt hàng đủ điều kiện sẽ được áp dụng cho tài khoản của Bạn theo phần Thông tin Thanh toán và Kế toán Reward Program được liệt kê bên dưới.
Bạn có thể nhận được (i) 10% hoa hồng trong Reward points từ mỗi đơn đặt hàng của khách hàng hiện tại hoặc (ii) 20% hoa hồng trong Reward points cho mỗi đơn đặt hàng giới thiệu do khách hàng mới đặt cho các sản phẩm được bán trên Trang web. Bạn cũng có thể kiếm được một tỷ lệ phần trăm bổ sung hoặc khoản tín dụng bằng đô la trong trường hợp Công ty quyết định thực hiện một chương trình khuyến mại đặc biệt theo thời gian.
Bạn cũng có thể kiếm được Reward points bằng cách viết đánh giá cho các sản phẩm mà Bạn đã mua và sử dụng. Việc Công ty cung cấp Reward points cho những khách hàng đăng bài đánh giá nhằm khuyến khích khách hàng đưa ra ý kiến xác thực, minh bạch và trung thực, cả tích cực và tiêu cực, dựa trên trải nghiệm thực tế của họ với sản phẩm. Reward points từ các đánh giá không thể quy đổi thành tiền mặt.

5/ Cách rút Reward points

Phần thưởng kiếm được từ việc mua hàng giới thiệu chỉ đủ điều kiện để rút tiền mặt. Nếu Bạn đáp ứng hoặc vượt quá ngưỡng tối thiểu, là 500.000 VNĐ, Bạn có thể chọn rút Reward points của mình và nhận thanh toán. Quy trình này như sau
  • 1.Viết yêu cầu rút tiền trong bảng rút tiền.
  • 2.Điền vào mẫu đặt trước. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền mặt.
  • 3.Sau khi được quản trị viên kiểm tra, tiền mặt sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng được chỉ định trong vòng 10 ngày làm việc.
Giới hạn
- Tất cả những người tham gia Reward Program Solife phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và các chính sách của Solife quản lý việc sử dụng các chương trình của mình, bao gồm cả Quy tắc Ứng xử. Việc không tuân thủ Thỏa thuận này và Quy tắc ứng xử được kết hợp có thể dẫn đến việc tạm dừng hoặc chặn tài khoản Reward Program của bạn.
- Công ty bảo lưu quyền vô hiệu hóa Reward points nếu công ty xác định rằng Reward point đã được đăng không đúng cách vào tài khoản của Bạn hoặc được lấy một cách gian lận hoặc vi phạm Thỏa thuận này hoặc có được một cách bất hợp pháp. Reward points không được bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng vì bất kỳ lý do gì.
- Bạn không được phép tham gia vào bất kỳ hình thức quảng cáo thương mại nào vì Reward Program này không dành cho mục đích thương mại. Reward Program và Mã Phần thưởng bị nghiêm cấm đặt trên các trang web thương mại (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web giao dịch hoặc phiếu giảm giá, Shopee, Lazada, v.v.) và sẽ dẫn đến việc tài khoản và tiền của bạn bị khóa.
- Bạn cũng bị cấm tham gia vào bất kỳ hình thức giới thiệu qua lại nào nhằm mục đích lạm dụng và làm gián đoạn hoạt động bình thường của Reward Program
- Bạn có thể chia sẻ Đánh giá Solife hoặc My Page, cũng như Reward Program Solife của Bạn trên blog cá nhân, trang web hoặc trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân của bạn (ví dụ: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) tuân theo các điều khoản và điều kiện của các tài khoản đó. Tuy nhiên, hồ sơ mạng xã hội của Bạn không được chứa hình đại diện hoặc bất kỳ nội dung nào khác có thể được hiểu là do Solife quản lý, xác nhận hoặc phê duyệt và không phần nào trong tên người dùng của Bạn có thể bao gồm, chứa hoặc đề cập đến từ 'Solife'. Ngược lại, Bạn không thể sử dụng hoặc tham chiếu Mã Phần thưởng của Bạn trong bất kỳ tên người dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân, URL mạng xã hội hoặc trang hồ sơ Solife của Bạn. Bạn không được đăng Reward Program và Mã Phần thưởng của mình trên bất kỳ tài khoản truyền thông xã hội chính thức nào của Solife hoặc trang web của Solife (các bài đánh giá, Hỏi & Đáp, v.v.) nhằm mục đích tạo Điểm thưởng. Bạn cũng bị cấm đăng bất kỳ nhận xét nào trên bất kỳ tài khoản truyền thông xã hội chính thức nào của Solife hoặc trang web của Solife có vẻ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm quảng bá hoặc cố gắng chuyển hướng người dùng đến các liên kết hoặc trang web khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, tài khoản truyền thông xã hội, blog, hoặc diễn đàn) giới thiệu hoặc phân phối Reward Program hoặc Mã phần thưởng của bạn.
- Các trang blog, trang web hoặc mạng xã hội của bạn không được giống với trang web của Solife hoặc bao gồm bất kỳ nội dung nào có thể ngụ ý liên kết với Công ty.
Bất kỳ nội dung nào Bạn chọn đăng trên tài khoản cá nhân của Bạn hoàn toàn do Bạn chịu trách nhiệm, Solife không đưa ra yêu cầu đối với nội dung đó.
Chấm dứt chương trình thưởng
- Trong trường hợp chấm dứt Reward program này và nếu Bạn tuân thủ Điều khoản sử dụng, Điểm Reward Points công ty đã phân phối cho bạn, quyết định của công ty là cuối cùng và duy nhất. Bất kỳ phân phối nào như vậy được giới hạn trong tối đa ba (3) tháng Reward Points, được tính dựa trên Reward Points của bạn cho tháng trước tháng mà Reward Program bị chấm dứt.
- Công ty có thể thay đổi chính sách của mình hoặc đặt ra các giới hạn và hạn chế đối với Reward Program này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo dưới bất kỳ hình thức nào. Trừ khi được nêu rõ ràng ở trên, Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến việc áp dụng Reward Program này và bất kỳ quyết định nào mà Công ty đưa ra liên quan đến Reward points của bạn.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close